^ Back to Top
facebook
×

Hiba

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "Székesfehérvár" woeid in module "mod_sp_weather".

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

15 éves Császár Község Polgárőr Egyesülete

A megalakulástól napjainkig

15 évvel ezelőtt 1995. 10.21-én néhai Lődi Vince és barátai kezdeményezésére 23 fővel megalakult a Polgárőrség.

Alapító tagok

Név

Születési év

1. Akóts Zsigmond

1936

2. Beke Gábor

1951

3. Beke János

1951

4. Bialos László

1960

5. Bognár Ferenc

1933

6. Hideg Jenő

1946

7. Horváth Ferenc

1947

8. Horváth József

1955

9. Horváth Márton

1955

10.Kuti László

1965

11.Lakatos György

1942

12.Lődi Vince

1938

13.Magyar Csaba

1971

14.Mánomics István

1932

15.Paksi László

1953

16.Pataki István

1947

17.Pigler János

1950

18.Pordán János

1957

19.Rózsa Sándor

1935

20.Szabó Kálmán

1956

21.Szabó László

1958

22.Takács Gusztáv

1958

23.Viola Ferencné

1953

A 15. évforduló megünneplésén a polgárőrség tagjai az alapítók közül az alábbiak:

  1. Hideg Jenő
  2. Horváth Ferenc
  3. Lakatos György (pártoló tag)
  4. Paksi László
  5. Pataki István
  6. Takács Gusztáv

Az egyesületet azért alakítottuk, hogy tegyünk a bűnelkövetők ellen - tesszük ezt ma is -, tesszük azért, hogy emelt fővel tekinthessünk vissza az elmúlt évekre. Tettük a dolgunkat - az alapszabályban megfogalmazott elvek és elvárások szerint.

Amit önként vállaltunk, azt lehetőségeink szerint teljesítettük. A kezdeti nehézségeken túljutva olyan támogatókra találtunk, akik bíztak tevékenységünkben, és anyagilag szponzorálták egyesületünket. A világon már mindenütt rájöttek, néhány országban ki is mondták, hogy bármilyen erős is az állami szervezet, a bűnmegelőzéshez ez nem elég. A bűnözés mai fokán csak társadalmi összefogással lehet eredményes a bűnmegelőzés.

Nem tudjuk mérni, hogy mennyivel lenne több a bűnelkövetés, ha egyesületünk nem működne, de az elmúlt 15 év bebizonyította, hogy életképes egyesületté kovácsoltuk közösségünket. Voltak buktatók, voltak kivárások, hibák, emberek vagyunk, vannak hibáink, de küzdeni kell a helyes és igazságos cselekedeteinkért, be kell látni, ha tévedtünk és tudni kell helyesen dönteni. Goethet idézve emlékszem azokra a polgárőrökre, akik kiléptek sorainkból és nem vállalták a megmérettetést, hogy tegyenek szűkebb és tágabb környezetükért:

"Három nehéz dolog van a világon:

Úgy mondani igazat, hogy senkinek ne fájjon,

Úgy mondani kellemest, hogy hízelgés ne legyen,

Úgy érvényesülni, hogy senkit ne tapossunk el."

15 év egy ifjú életében is jelentős mérföldkő. 15 évvel ezelőtt megalakultak az első járőrcsoportok - baráti társaságok - 3-4 fővel, majd megfogalmaztuk azt az alapszabályt,mely a mai napig meghatározza tevékenységünket.

Köszönöm a polgárőrtársak önzetlen szolgálatát, családjuk megértő türelmét, azt hogy tisztán akarunk élni.

A számok lehetnek csalfák, de több ezer órát töltöttünk szolgálatban Császár község közigazgatási területén.

Köszönet és tisztelet illeti azon polgárőröket, akik szabadidejük egy részét feláldozzák a közös célok érdekében, tesznek azért, hogy megelőzzék a bűnelkövetést, hogy életünk nyugodtabb, zaklatásmentesebb legyen!

Köszönet minden támogatónak, Akóts József úrnak, aki a császári Polgárőrség legnagyobb mecénása!

Egyesületünk nyitott, minden feddhetetlen életű császári lakost szívesen látunk egyesületünkben, aki tenni akar lakóink biztonságáért a bűnmegelőzés területén!

Pataki István

elnök