^ Back to Top
facebook
×

Hiba

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "Székesfehérvár" woeid in module "mod_sp_weather".

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

"Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Császári Közös Önkormányzati Hivatal

Császár, Kisfaludy u. 5.

Tel.: 34/376-333

Fax: 34/576-025

email:   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8-12 és 13-16 h

Kedd : nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8-12 és 13-16 h

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8-12 h

Vezetők:

Beke Gyöngyi - polgármester

Dr. Cserhalmi Antal - jegyző

Ügyintézők:

Egyházi-Fekete Nóra - szociális és gyámügyek, vállalkozások, hagyatéki ügyek

Baráth Róbertné - adóügyek, anyakönyvi igazgatás, anyakönyvezés

Élő Andrea- pénzügy-pénztár

Tóth Róbertné - szociális-igazgatás

ADÓÜGYI IGAZGATÁS

1. Az önkormányzati adóhatóság hatásköre:

Helyi adóügyek intézése, ezen belül:
- gépjárműadó (súlyadó)
- helyi iparűzési adó (vállalkozási tevékenység után)
- kommunális adó (lakás céljára szolgáló építmények után)
- talajterhelési díj


Egyéb ügyintézés:
- adó és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki, végrehajtási, gyámhatósági, egyéb ügyintézéshez)
- adóigazolások kiállítása helyi adók vonatkozásában
- ellenőrzés
- értékbecslés
- fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése
- más szervek – rendőrség, vámhivatal – által kimutatott szabálysértési pénzbírságok behajtása
- vagyoni bizonyítvány kiállítása
- végrehajtási eljárás (végrehajtás munkabérre, bankszámlára, ingatlan vagyontárgyakra)
- adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, behajtása


2. Bankszámlaszámaink:


Császár Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának helyi adó beszedési számlaszámai:

Adónem

Bankszámlaszám

Illetékbeszedési számla

62900036-10000915

Talajterhelési díj

62900036-10001033

Kommunális adó

62900036-10000214

Gépjárműadó

62900036-10000238

Helyi iparűzési adó

62900036-10000221

Késedelmi pótlék

62900036-10000252

Mulasztási bírság

62900036-10000269

Egyéb bevételek

62900036-10000276

Idegen bevételek

62900036-10000283

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó

62900036-10000245

Helyi adók fajtái:

Iparűzési adó
A helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző személyeket terheli. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adó mértéke állandó tevékenység esetén a törvény szerint számított adóalap 1,6%-a. Ideiglenes tevékenység után 2000.- Ft/nap.


Gépjárműadó
A gépjárművek adóztatási rendszere hatósági adatszolgáltatáson alapul. Ez azt jelenti, hogy súlyos mozgáskorlátozottság miatti adómentesség igénybevételétől eltekintve a gépjármű tulajdonosoknak nincs bevallási, bejelentési kötelezettségük, az adóztatás az Okmányirodától kapott adatok alapján történik. Az adó alapja személyszállító gépjármű (pl. személygépkocsik és motorkerékpárok) - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. A törvény szerint a személygépkocsik és motorkerékpárok esetén a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW, a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW, a gyártási évet követő 16. évtől pedig csak 140 Ft/kW az adó mértéke. Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke légrugós nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft, ide nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.Talajterhelési díj
A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazó kibocsátó (a továbbiakban: kibocsátó) köteles a külön jogszabályban meghatározott talajterhelési díjat fizetni. 2004. július 01. napján hatályba lépett az egész ország területén, így Császáron is a környezetterhelésről szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezése. A törvény értelmében díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége. A díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj mértéke 2012. február 01. napjától: 3600 Ft/m3.Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyintézőhöz!

Ügyintéző: Baráth Róbertné

ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS

Az anyakönyvvezető ellátja a Császáron született gyermekek, a Császáron házasságot kötött állampolgárok, illetve a Császár Községben elhunytak anyakönyvezését.
Mindhárom anyakönyvi eseményről első alkalommal ILLETÉKMENTES anyakönyvi kivonatot állít ki a szülők, az érintettek, illetve a hozzátartozók részére. Az anyakönyvi kivonatok kiadásának illetéke 2.000,- Ft, melyet a kivonat kiadásakor illetékbélyeg formájában kell leróni, vagy az anyakönyvvezetőnek írt levélre kell felragasztani az illetékbélyeget (vannak esetek- pl. személyi igazolványhoz - amikor illetékmentesen kiadható az anyakönyvi kivonat, erről az anyakönyvvezető tájékoztatást ad személyesen, vagy a hivatali telefonszámon).

ØSzületési név változása

ØHázassági névviselési forma módosítása, házassági névváltoztatás

ØApai elismerő nyilatkozat

ØHázasságkötési szándék bejelentése

ØHaláleset bejelentése

ØHonosítás / Visszahonosítás


Születési név változtatása

A lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ha valaki a születési családi és/vagy utónevét kívánja megváltoztatni:

 • az eljárás illetéke 10.000,- Ft (első kérelem esetén) illetékbélyegben
 • csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot,
  • házassági kivonatot, ha a kérelmező házasságban él,
  • a kérelmező 18 év alatti gyermekeinek születési kivonatát,
  • esetenként hozzájáruló nyilatkozat (erről kérjen tájékoztatást).
 • kiskorú névváltoztatása esetén a mindkét szülő és ha a gyermek a 14. évet betöltötte, akkor ő
  is személyesen szükséges a kérelem benyújtásához.

Házassági névviselési forma módosítása

Lakóhely, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető veszi fel a házassági név módosítására vonatkozó bejelentést, melyhez az alábbiak szükségesek:

 • 5.000,- Ft értékű illetékbélyeg
 • az érvényes személyi és lakcímigazolvány
 • a házassági anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a házasságot felbontották és a névmódosítás bejelentése nem a házasságkötés helyén történik, akkor szükséges a jogerős bírósági ítélet a válásról.

Házassági névváltoztatás

Lakóhely, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető veszi fel a házassági névváltoztatásra vonatkozó kérelmet

 • kérheti: a volt házastárs
 • kérelmezhető: a házasság megszűnése után, ha a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal, vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy a kérelmező a kért formában használta a volt házastársa nevét
 • az eljáró szerv: miniszter
 • az eljárás illetékmentes

Apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a szülők nem élnek házasságban a születendő és megszületett gyermek családi jogállásnak rendezése ügyében az anyakönyvvezető apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.


Házasságkötési szándék bejelentése

Amennyiben Császáron szeretnének házasságot kötni a házasságkötési szándékukat az anyakönyvi hivatalban személyesen, együttesen kell bejelenteni, melyhez az alábbi okmányok szükségesek:

 • mindkét fél érvényes személyi és – ha van - lakcímigazolványa
 • születési anyakönyvi kivonatok
 • elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélet az előző házasság felbontásáról (ha nem Császáron volt a házasság),vagy az előző házasság válásra vonatkozó bejegyzéssel kiadott anyakönyvi kivonata
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha a haláleset nem Császáron történt.
 • kiskorú (18 éven aluli) házasuló esetén gyámhatósági engedély
 • külföldi házasuló esetén a fentieken túl tanúsítvány, amelyben a külföldi állam illetékes hatósága igazolja, hogy az irányadó jog szerint nincs akadálya házasságkötésének a másik féllel.

A házasságkötés időpontját a bejelentkezéstől számított 30 napon túlra, de 6 hónapon belülre lehet kitűzni. 
A nem magyar nyelvű okmányokat minden anyakönyvi ügyben hiteles magyar fordításban kell benyújtani, melyet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodában kell lefordíttatni.
A házasságkötés alkalmával igényelhető szolgáltatásokról a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető ad felvilágosítást.


Haláleset bejelentése

Haláleset bejelentése az anyakönyvi hivatalban munkaidőben

 • hétfőn: 7.30 – 16.00-ig
 • kedden: 7.30 – 16.00-ig
 • szerdán: 7.30 – 16.00-ig
 • csütörtökön: 7.30 – 16.00-ig
 • pénteken: 7.30 – 12.00-ig

Honosítás/Visszahonosítás

A Császár Községben lakóhellyel rendelkező, külföldi állampolgár az anyakönyvi hivatalban személyesen adhatja be honosítási/visszahonosítási kérelmét. (nyomtatványt és a kérelemhez becsatolandó mellékletekről tájékoztatást az anyakönyvvezető ad).

Ügyintéző: Baráth Róbertné anyakönyvvezető

Módosítás: ( 2013. május 12. vasárnap, 10:46 )